Kontakt/Przyjęcie

JAK ZOSTAĆ NASZYM PENSJONARIUSZEM

Jesteś zainteresowany/a pobytem w naszym Domu Seniora?

Skontaktuj się z nami:

A uzyskasz wszystkie potrzebne Ci informacje!

Godziny otwarcia biura: Pon-Pt 9:00-16:00

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

1. Dokument tożsamości Pensjonariusza Domu Seniora.

2. Legitymacja ubezpieczeniowa Pensjonariusza.

3. Dokument tożsamości osoby podpisującej umowę z Domem Seniora.

4. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie – orzeczenie

5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

6. Potwierdzenie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego

7. Spis przedmiotów i rzeczy prywatnych Pensjonariusza

8. Aktualne badanie lekarskie z ostatniego miesiąca

9. Kart informacyjne dotyczycące hospitalizacji Pensjonariusza w okresie ostatniego roku

Pozostałe dokumenty będą podpisywane na miejscu. Ksero dokumentów wykonane zostanie również na miejscu.

Na każdym etapie klient może liczyć na nasze wsparcie i pomoc, więc przyjęcie odbywa się bezproblemowo, bezstresowo przy minimum formalności.